• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Arbeidsdeskundig onderzoek

De verzuimregisseur/ arbeidsdeskundige toetst in opdracht van een arbodienst en/ of werkgever of een werkgever en de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Het doel van deze inspanningen is de hervatting in het eigen werk of aangepast werk. Wanneer de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest, maar niet hebben geleid tot een volledige werkhervatting, kan de verzuimregisseur werkgever en werknemer adviseren omtrent de re-integratie.

 

Dit kan zijn het aanpassen van de werkplek, het aanpassen van werkzaamheden of het herplaatsen naar een andere functie binnen de organisatie. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat er sprake is van ziekte en/of gebrek en blijvende beperkingen, onderzoekt de verzuimregisseur/ arbeidsdeskundige of men zijn functie geheel of gedeeltelijk kan uitoefenen (het arbeidsdeskundig onderzoek). Wanneer dit niet het geval is bepaald de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Zowel het arbeidsdeskundig onderzoek als de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid verricht de arbeidsdeskundige op basis van de medische gegevens (psychische en fysieke belastbaarheid) die de bedrijfsarts vermeld in de functionele mogelijkhedenlijst.