• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Training

Sinds de Wet verbetering Poortwachter is ziekteverzuim een belangrijk aandachtspunt in veel organisaties. Organisaties worden geconfronteerd met aanzienlijke kosten voor ziekteverzuim. In de praktijk blijkt de directe manager vaak een essentiële rol te spelen, zeker als het gaat om psychosomatische aandoeningen. Allereerst geldt dit uiteraard in functioneringsgesprekken als het gaat om preventie van ziekteverzuim. Als een medewerker toch langdurig of zeer regelmatig ziek is, blijkt juist snel en effectief contact tussen leidinggevende en zieke medewerker over de reden en omstandigheden van het verzuim de beste garantie voor een snelle terugkeer.

 

Doelgroep van deze training Leidinggevenden of ondernemers die actief het ziekteverzuim willen terugdringen Inhoud training Effectieve verzuimgesprekken Met de training Effectieve verzuimgesprekken verwerft de ondernemer of manager kennis en vaardigheden om zieke medewerkers te begeleiden. Na afloop van de training zijn zij in staat om vroegtijdig potentieel verzuim te signaleren en zo te reageren dat uitval voorkomen kan worden. Zij kunnen gesprekken voeren met medewerkers die frequent of langdurig ziek zijn. Zo kunt u effectiever het ziekteverzuim terugdringen en onnodige kosten besparen.

Onderwerpen tijdens de training zijn:

  • protocol ziekteverzuim
  • Wet verbetering Poortwachter
  • Verzuimgesprekken voeren