• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Verzuimbegeleiding

Overeenkomstig de Wet Verbetering Poortwachter wordt de rol van casemanager in opdracht van arbodiensten of ondernemers overgenomen door de verzuimregisseur. De verzuimregisseur behoudt overzicht en de verzuimregisseur zorgt dat alle acties en interventies op de meest efficiënte manier worden uitgevoerd. De verzuimregisseur is een professional, die, behalve het monitoren, in de uitvoering van de casus zelf de vertaling van cliënt naar belastbaarheid kan maken en de beoordeling van de werkplek en taakinhoud kan verzorgen.

 

De verzuimregisseur neemt de re-integratie en de opvolging voor zijn rekening. De verzuimregisseur zal de direct leidinggevende adviseren over zijn rol in de verzuimreductie. De verzuimregisseur houdt de regie en betrekt hierbij de direct leidinggevende die verantwoordelijkheid heeft in de verzuimbegeleiding en het contact met zijn zieke werknemer. De verzuimregisseur bezoekt minimaal 1 keer per zes weken de organisatie om een onderhoud te hebben met werkgever en/ of werknemer.