• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Werkplekonderzoek/ begeleiding terug naar werk bij de eigen werkgever

Zodra de mogelijkheden van de zieke werknemer het toelaten, kan onder regie van de verzuimregisseur een analyse gemaakt worden van de terugkeer naar werk. Dit advies kan inhouden terugkeer naar het eigen werk bij de eigen werkgever. De verzuimregisseur onderzoekt of een werkplek aangepast moet worden of dat de taak en functie bijgesteld moet worden. Er wordt een uitspraak gedaan omtrent de passendheid van een functie binnen de organisatie, rekening houdend met de belastbaarheid van de werknemer. De arbeidsdeskundige betrekt een andere (eventueel tijdelijke) werkplek in het bedrijf bij zijn oordeel. Het effect is dat uw werknemer zijn resterende arbeidsmogelijkheden tijdig inzet en de kans op herstel bevordert.